Home >> Beeldend >> Lezingen

Lezingen

Kijken naar Schilderkunst door Carina Mathot


8 lezingen in de podiumzaal van Cultuurhuys De Kroon en een excursie.

Vanaf donderdag 25 januari 2018 van 10.00 - 12.00 uur.

Kosten € 154,00. Inschrijven met CODE B7 

Genieten van Schilderkunst kan een beleving van schoonheid zijn. Het geeft inspiratie voor bespiegelingen, inzicht en contemplatie. De waarde die het beleven van Schilderkunst te bieden heeft, kan bijdragen aan de individuele en sociale verrijking.

In het voorjaar 2018 start bij Stichting Vonk een nieuwe reeks lezingen over De Nederlandse schilderkunst in de 20ste eeuw. Kijken naar Schilderkunst is een lezingencyclus van acht ochtenden en een dagexcursie. De lezingen worden gegeven door Carina Mathot, beeldend kunstenaar en docente beeldende vorming en kunstbeschouwing.

De Nederlandse Schilderkunst in de 20ste eeuw, deel 3

Elke lezing is gewijd aan een of meer Nederlandse kunstenaars na 1945. Hierbij komen aspecten aan bod als stroming, tijdsbeeld, opleiding, werkwijze, stijlkenmerken, persoonlijkheid, relatie met opdrachtgevers, leer-meesters, tijdgenoten en leerlingen.

Programma:
25 januari
2018: Lezing 1: Inleiding; Schilderkunst na 1945

1 februari: Lezing 2: Vrije beelden Cobra: Karel Appel, Constant, Theo Wolvecamp, Corneille, Lucebert

8 februari: Lezing 3: Abstract Expressionisme. Schaalvergroting Ger lataster. Peter Struycken,  geometrisch-abstracten.


15 februari: Lezing 4: Materie schilderkunst onder invloed van Debuffet en Tapiés.
Bram Bogart, Jaap Wagemaker, Armando.


22 februari: Lezing 5: De NUL groep, 1961. Weg met de kunst. Jan van Schoonhoven.


8 maart: Lezing 6: Het fundamentele schilderen als schilder, terugkeer van het schilderij: Rob van Koningsbrugge, Toon Verhoef.

15 maart: Lezing 7: Nieuwe expressie en Postmodernisme Onder invloed van de Neue Wilden en de Italiaanse schilderkunst. Hans van Hoek. Peter Klashorst.

22 maart: Lezing 8: Het pure schilderen, Marian Plug en Marlène Dumas, een combinatie van ambachtelijkheid en engagement.

29 maart: lezing 9 en 10 Excursie naar een relevante tentoonstelling

 

 

"Een mens zou iedere dag van zijn leven naar muziek moeten luisteren, een gedicht lezen of een mooi schilderij of beeld bekijken. Opdat, door de dagelijkse zorgen, het gevoel voor schoonheid, dat God de menselijke ziel gegeven heeft, niet verloren zal gaan". Citaat Johann Wolfgang Goethe (1749-1832)