a Erfgoedlessen Waddinxveen | Stichting Vonk

Home >> Erfgoedlessen Waddinxveen

Erfgoedlessen Waddinxveen

Stichting Vonk ontwikkelt met middelen van het Fonds voor Cultuurparticipatie erfgoedlessen voor de Waddinxveense basisscholen. Deze lessen sluiten aan bij de lokale geschiedenis en zijn lesstofvervangend. Alle lessen kunnen gratis gebruikt worden. Bij elke les hoort een leskoffer met uniek, deels historisch lesmateriaal die voor een aantal weken bij Vonk geleend kan worden. CMK-scholen krijgen een extra training om vakoverstijgend muzieklessen en lessen Beeldend erbij aan te laten sluiten. Wil je meer hierover te weten komen of heb je vragen? Stuur dan een mail naar info@stichtingvonk.nl  

De volgende lessen staan nu als Powerpoint op onze site: 

groep 1 en 2: Wat heeft Meneer de Uil gevonden?

groep 3 en 4: Doe mee met Imani

groep 5 en 6: Op stap met Jet en Jan - Leven in 1910

De bijbehorende docentenhandleidingen zijn bij elke les te downloaden.