Home >> Nieuws >> Cultuureducatie met Kwaliteit Waddinxveen 2014-2017

Cultuureducatie met Kwaliteit Waddinxveen 2014-2017

Bezoekt uw kind of kleinkind een basisschool in Waddinxveen? Dan is het u vast al opgevallen dat het recentelijk een voorstelling heeft bezocht of aan een ander cultureel project op school heeft meegedaan. Dit kan dank zij een nieuw programma dat Vonk in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen sinds dit schooljaar uitvoert. Hoe werkt dit? Tot nu toe beschikten alle scholen over een bedrag per leerling dat door de rijksoverheid beschikbaar werd gesteld. De gemeente verdubbelt dit bedrag! Daarmee kunnen alle Waddinxveense kinderen in hun basisschooltijd kennis maken met de verschillende disciplines van kunst en cultuur, zoals muziek, tekenen/schilderen, bewegen/dans, toneel/drama, taal/literatuur. Daarbij is belangrijk dat in deze lessen gebruik wordt gemaakt van lokaal aanbod. Want dan kunnen kinderen na deze eerste kennismaking op school in hun directe leefomgeving hun talent nog verder ontwikkelen. Dank zij dit programma zullen de basisscholen ook meer inzicht krijgen in de mogelijkheden van cultuureducatie.