a culturele ANBI | Stichting Vonk

Home >> Organisatie >> culturele ANBI

culturele ANBI

De belastingdienst heeft Stichting Vonk (voorheen Stichting Kreater) als culturele ANBI aangewezen.   

Wat betekent dat? Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Voorbeeld: een donateur heeft de postfrisse postzegels uit zijn verzameling aan Stichting Vonk geschonken. Voor Vonk zeer goed bruikbaar, voor de donateur is deze gift voor 1,25 keer aftrekbaar.

Doelstelling Stichting Vonk: 'Wij staan voor professionele kunst- en cultuureducatie voor iedereen van jong tot oud. Wij willen ook doelgroepen bereiken die anders niet of nauwelijks met kunst en cultuur in aanraking komen om participatie in de samenleving bevorderen. Door samenwerking met andere culturele en maatschappelijke partners dragen wij bij aan de ambitie om Waddinxveen van een cultureel klimaat te voorzien.'  

RSIN 98.98.542

Voor meer informatie over onze organisatie kijk hier