a Scholen | Stichting Vonk

Home >> Scholen

Scholen

Vonk is er ook voor jouw (basis-)school, met lessen in alle disciplines voor je leerlingen en met professionalisering van jou als docent.

Aanbod voor leerlingen: zie onderaan deze pagina het Waddinxveense programma-aanbod voor 2020-2021**

Aanbod voor professionalisering docenten basisonderwijs: Volg samen met je collega's een teamworkshop liedbegeleiding op gitaar of ukelele, 'zing je los' of  een cursus 'Ritme zit in je' (percussieworkshop). Krijg handvatten voor materiaalgebruik in je muzieklessen en je tekenlessen in de cursus 'Materiaal optimaal'. Bepaal zelf het aantal keren en lessen, en neem voor advies op maat contact op met ingridranftl@stichtingvonk.nl. De kosten voor alle workshops zijn gebaseerd op een uurtarief van € 30,00*. 

*Deze lessen zijn mogelijk dank zij ondersteuning vanuit het Fonds voor Cultuurparticipatie.

**Het Waddinxveense programma-aanbod komt tot stand dankzij de ondersteuning vanuit de Gemeente Waddinxveen, en heeft tot doel alle Waddinxveense kinderen in hun basisschooltijd kennis te laten maken met de verschillende disciplines van kunst en cultuur, zoals muziek, tekenen/schilderen, bewegen/dans, toneel/drama, taal/literatuur. In deze lessen wordt gebruik gemaakt van lokaal aanbod zodat de kinderen na deze eerste kennismaking op school in hun directe leefomgeving hun talent nog verder kunnen ontwikkelen. Daarnaast worden er met middelen uit het subsidieprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie erfgoedlessen ontwikkeld, met daarbij integratie van kunst- en cultuuronderwijs in het dagelijkse lesprogramma van de basisscholen.