Home >> Scholen

Scholen

Dankzij een programma dat Vonk in samenwerking met de Gemeente Waddinxveen sinds 2014 uitvoert maken alle Waddinxveense kinderen in hun basisschooltijd kennis met de verschillende disciplines van kunst en cultuur, zoals muziek, tekenen/schilderen, bewegen/dans, toneel/drama, taal/literatuur. In deze lessen wordt gebruik gemaakt van lokaal aanbod. Want dan kunnen kinderen na deze eerste kennismaking op school in hun directe leefomgeving hun talent nog verder ontwikkelen. Vanaf het schooljaar 2017-2018 wordt er dankzij deelname aan het subsidieprogramma Cultuureducatie met kwaliteit 2017-2020 van het Fonds voor Cultuurparticipatie ook aandacht besteed aan erfgoedlessen en de integratie van kunst- en cultuuronderwijs in het dagelijkse lesprogramma van de basisscholen. 

Klik op de onderstaande link en download het aanbod voor de Waddinxveense basisscholen voor 2018-2019.